DJ Kami


 
DJ Mizi
EKSPRESI@KEDAHFM - B.B.M.U BINGKISAN BUAT MU
EKSPRESI@KEDAHFM - KIRA OK
SANTAI612
DJ E
AKTIF610
RELAKS26
DJ Faizal
AKTIF610
RELAKS26
DJ Azfa
INTERAKTIF102
DJ Ctz
HITZ 10 KEDAHFM
INTERAKTIF102
RELAKS26
DJ Ezza
INTERAKTIF102
DJ Bazz
AKTIF610
HITZ 10 KEDAHFM
INTERAKTIF102
RELAKS26
DJ East
AKTIF610
EKSPRESI@KEDAHFM - CER CITE
EKSPRESI@KEDAHFM - K.A.K.L (KISAH AKU, KAU & LAGU)
SANTAI612
DJ Sue
AKTIF610
INTERAKTIF102
DJ Hamdan
AKTIF610
DJ Zulrenova
AKTIF610
RELAKS26